17.11.12

Kem Motivasi Jati Diri Prasekolah Daerah Kulaijaya
Nama Program   : Kem Motivasi Jati Diri

Rasional             : Mendorong dan memberi rangsangan agar muird lebih berdikari dan bersemangat
                           menghadapi masalah.

Matlamat           : Memupuk semangat berdisplin dan bekerja sepasukan dalam kalangan murid.

Objektif             : Pada akhir penyertaan ini, semua murid dapat
                           (a) Menyakinkan diri untuk berkawan.
                           (b) Mempelajari ilmu melalui aktiviti dalam atau luar bilik darjah.
                           (c) Menjalankan aktiviti dengan penuh bersemangat dan berdisplin.

Sasaran             : Murid-murid prasekolah dari 8 buah prasekolah SJK (C) Daerah Kulaijaya

4.11.12

Murid-murid berkibar bendera di dalam kelas pra sekolah sambil menyanyi lagu 

Satu Malaysia

3.11.12

Anak Murid Membaca RukunegaraRukunegara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia. Ia telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat.


Ikrar Rukunegara adalah seperti berikut:


"Bahawasanya, Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.


Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
 • Kepercayaan kepada Tuhan
 • Kesetiaan kepada Raja dan Negara
 • Keluhuran Perlembagaan
 • Kedaulatan Undang-Undang
 • Kesopanan dan Kesusilaan
 • 1.11.12

  Kenali Perdana Menteri Malaysia

   
   (Perdana Menteri Malaysia Pertama )
  (1957 – 1970)   Tun Abdul Razak Putra Al-Haj 
  ( Perdana Menteri Malaysia Kedua )
  (1970 – 1976) 


  Tun Hussein Dato’ Onn 
  ( Perdana Menteri Malaysia Ketiga )
  (1976 – 1981)

   
   ( Perdana Menteri Malaysia Keempat )
  (1981- 2003 )    (Perdana Menteri Malaysia Kelima )
  (2003 – April 2009 )

  Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak 
  (Perdana Menteri Malaysia Keenam )
  ( April 2009 – Kini )